Хранителен кооператив

Разпочнахме разработка на допълнителни модули към хранителен кооператив Папайо.